Bij amateur toneelvereniging ’t Hondje van Mary in Amsterdam staan inzet, enthousiasme, leergierigheid en creativiteit centraal. Op basis hiervan wordt in de voorstellingen en het toneelspel gestreefd naar een combinatie van creativiteit, ontwikkeling van talent, inzet en inspiratie.