Bij amateur toneelvereniging ’t Hondje van Mary in Amsterdam staan inzet, enthousiasme, leergierigheid en creativiteit centraal. Op basis hiervan wordt in de voorstellingen en het toneelspel gestreefd naar een combinatie van creativiteit, ontwikkeling van talent, inzet en inspiratie.
Dit alles in een sfeer van wederzijds respect en openheid in het toneelspel.

De toneelclub werd opgericht als een toneel gezelschap voor afstudeer projecten van regie en theater studenten. In 1999 is de toneelclub een zelfstandige vereniging geworden en kan iedere enthousiaste Amsterdammer zich aanmelden voor een workshop of toneelcursus.

Sindsdien heeft ’t Hondje van Mary vele hoogwaardige amateur toneelvoorstellingen op de planken gezet. Waarbij een samenvoeging van plezier en leren voorop staat. Jaarlijks wordt er aan een bestaand toneelstuk gewerkt met een professionele regisseur die dan wel 1 dan wel 2 jaar met ’t Hondje van Mary samenwerkt.

Amateur Toneelvereniging Amsterdam  | Sinds 1996

2014 | Ten Liefde

Amateur Toneel Gezelschap

De groep bestaat uit 12-24 spelers, waaronder zowel beginnende als ervaren acteurs die verschillen in leeftijden, achtergronden en ervaringen. ’t Hondje van Mary speelt in verschillende theaters in Amsterdam (o.a. Fijnhout theater, Ostadetheater, Muiderpoorttheater, Pleintheater, De Roode Bioscoop). Gewoonlijk is er 1 productie per jaar.

Doorgaans wordt in overleg met alle acteurs en de regisseur (altijd een professionele regisseur / docent) een stuk gekozen en vervolgens bewerkt. De eerste maanden van het repetitie seizoen kenmerkt zich doorgaans door toneel workshops, improvisatie-en warming up technieken, waarna – als de rolverdeling bekend is – speltechniek wordt verfijnd, enscenering, rekwisieten en dergelijke geconcretiseerd worden.

Het uiteindelijke doel is een volwaardige theatervoorstelling in een theater in Amsterdam. Daarnaast gaat het om het delen van acteerervaringen en speelplezier met elkaar en voor het Amsterdamse publiek. Tijdens deze voorstelling richten wij ons op het concept ‘storytelling’.
De wekelijkse workshops hebben dan ook deze invalshoek.

De thuisbasis ofwel de repetitie ruimte van ’t Hondje van Mary is aan de Brouwersgracht in het hart van Amsterdam. Hier wordt eenmaal per week gerepeteerd.

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op.

want hondjes moeten blaffen!     

Toneel Doelstellingen

– Wekelijkse toneelworkshop/cursus om nieuw spel te leren.
– Wekelijkse toneelrepetities ter voorbereiding van de toneelvoorstellingen.
– Het opvoeren van drie theatervoorstellingen in een theater in Amsterdam.

We hebben de doelstelling om het aantal bezoekers van vorig jaar met 5 procent te verhogen en daarom zetten wij dit jaar nog meer in op een goede communicatie en vooral via social media.

Cultureel Belang voor Amsterdam

Het participeren aan het verrijken van het aanbod van de Amsterdamse amateurkunst, het aanmoedigen en motiveren van amateurtoneelkunst als hobby alsmede een eventuele opstap naar een professionele toneelcarrière. Het bij elkaar brengen van een doorsnee aantal bewoners van Amsterdam welke zeer divers is qua leeftijd en culturele achtergrond in een wederzijdse artistieke, respectvolle en leerzame omgeving. Humor, motivatie en enthousiasme voor het spel staan centraal.

Het publiek bestaat uit (amateur)toneelspelers-en liefhebbers, zo breed en divers mogelijk, maatschappelijk geïnteresseerd en bewogen. Er is altijd wederzijds speel-en kijkplezier in een ontspannen en laagdrempelige omgeving.

De toegangsprijs is 12,50 euro.
Voor mensen met stadspas en oud leden van ’t Hondje van Mary is de toegangsprijs 10 euro.

Toneel Werkwijze

De voorstelling is een eigen bewerking van een bestaand toneelstuk. De voorstellingen van ’t Hondje van Mary kenmerken zich door respect voor het bestaande stuk met een originele draai. Zo maken wij o.a. gebruik van multimediale kenmerken tijdens de voorstellingen.

We werken altijd met een professionele regisseur.
We huren een theater in Amsterdam voor drie toneelvoorstellingen.
We repeteren elke dinsdagavond in een gehuurde repetitieruimte.
– in Studio ‘De Lichting’ aan de Brouwersgracht.

Middels professionele theaterworkshops wordt er bij toneelgezelschap ’t Hondje van Mary jaarlijks aan een nieuwe toneelvoorstelling gewerkt met een groep van 12-24 amateur toneelspelers uit Amsterdam. Want zonder theater geen toneelvoorstelling. Dit is de meest belangrijke factor die er toe bijdraagt dat ’t Hondje van Mary bestaat en verder kan groeien en het plezier, hard werken en enthousiasme voor amateurtoneel zodanig gehandhaafd blijven. We willen ook dit jaar de Amsterdammers van een mooie voorstelling laten genieten.
 

Cursus | Amateur Toneel Workshop

Voor het seizoen 2016-2017 zijn al onze toneelcursussen ingevuld.
Vanaf september 2017 worden er weer nieuwe workshops en toneellessen aangeboden.

2015 | De Waan van de Dag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *