Een gruwelijk sprookje op het snijvlak van liefde en haat.