Toneel en theater voor amateurs

Toneel en theater voor amateurs

In het toneelspel en voorstellingen van amateur toneelvereniging ‘t Hondje van Mary staan inzet, leergierigheid en creativiteit centraal. Jaarlijks wordt er aan een toneelstuk gewerkt met een professionele regisseur. Met wederzijds respect, tonen van inzet en openheid in het toneelspel.

Toneelvereniging ’t Hondje van Mary te Amsterdam

De amateur toneelclub werd opgericht als een toneel gezelschap voor afstudeer projecten van regie en theater studenten. In 1999 is de toneelclub een zelfstandige vereniging geworden en kan iedere enthousiaste Amsterdammer zich aanmelden voor een workshop of toneelcursus.

Sindsdien heeft ‘t Hondje van Mary vele hoogwaardige amateur toneelvoorstellingen op de planken gezet. Waarbij een samenvoeging van plezier en leren voorop staat.

 
 
 
 
 

🐶  Amateur Toneel Gezelschap

De groep bestaat uit 12-24 spelers, waaronder zowel beginnende als ervaren acteurs die verschillen in leeftijden, achtergronden en ervaringen. Toneelvereniging ‘t Hondje van Mary heeft in verschillende theaters in Amsterdam gespeeld. De laatste jaren zijn de voorstellingen in het Polanentheater. Gewoonlijk is er 1 productie per jaar.

Doorgaans wordt in overleg met alle acteurs en de regisseur (altijd een professionele regisseur / docent) een stuk gekozen en vervolgens bewerkt. De eerste maanden van het repetitie seizoen kenmerkt zich doorgaans door toneel workshops, improvisatie-en warming up technieken, waarna – als de rolverdeling bekend is – speltechniek wordt verfijnd, enscenering, rekwisieten en dergelijke geconcretiseerd worden.

Het uiteindelijke doel is een volwaardige theatervoorstelling in een theater in Amsterdam. Daarnaast gaat het om het delen van acteerervaringen en speelplezier met elkaar en voor het Amsterdamse publiek.

De thuisbasis ofwel de repetitie ruimte van ‘t Hondje van Mary is aan de Brouwersgracht in het hart van Amsterdam. Hier wordt eenmaal per week gerepeteerd.

 
Heb je een vraag?
Neem contact met ons op.
 
 

🐕  Toneel Doelstellingen

Komend seizoen hebben we als belangrijkste doelstelling om het aantal bezoekers van vorig jaar met 5 procent te verhogen en daarom zetten wij dit jaar nog meer in op een goede promotie, vooral via social media. Daarbij richten we ons op de statutaire doelen van de vereniging:

– Wekelijkse toneelcursus voor improvisatie en nieuw spel te leren.
– Wekelijkse toneelrepetities ter voorbereiding van de toneelvoorstellingen.
– Het opvoeren van drie theatervoorstellingen in een theater in Amsterdam.
– Het bevorderen van amateurtoneel in Amsterdam.
 

 

Cultureel Belang voor Amsterdam

Het participeren aan het verrijken van het aanbod van de Amsterdamse amateurkunst, het aanmoedigen en motiveren van amateurtoneelkunst als hobby alsmede een eventuele opstap naar een professionele toneelcarrière. Het bij elkaar brengen van een doorsnee aantal bewoners van Amsterdam welke zeer divers is qua leeftijd en culturele achtergrond in een wederzijdse artistieke, respectvolle en leerzame omgeving. Humor, motivatie en enthousiasme voor het spel staan centraal.

Het publiek bestaat uit (amateur)toneelspelers-en liefhebbers, zo breed en divers mogelijk, maatschappelijk geïnteresseerd en bewogen. Er is altijd wederzijds speel-en kijkplezier in een ontspannen en laagdrempelige omgeving.

De toegangsprijs is 12,50 euro. Voor mensen met stadspas Amsterdam en oud leden van toneelvereniging ‘t Hondje van Mary is de toegangsprijs 7,50 euro.
 

 

🐶  Toneel Werkwijze

De voorstelling is een eigen bewerking van een bestaand toneelstuk. De voorstellingen van ‘t Hondje van Mary kenmerken zich door respect voor het bestaande stuk met een originele draai. Zo maken wij o.a. gebruik van multimediale kenmerken tijdens de voorstellingen.

We werken altijd met een professionele regisseur.
We huren een theater in Amsterdam voor drie toneelvoorstellingen.
We repeteren elke dinsdagavond in een gehuurde repetitieruimte.
– in Studio ‘De Lichting’ aan de Brouwersgracht.

 
 
 

Middels professionele theaterworkshops wordt er bij toneelgezelschap ‘t Hondje van Mary jaarlijks aan een nieuwe toneelvoorstelling gewerkt met een groep van 12-24 amateur toneelspelers uit Amsterdam. Want zonder theater geen toneelvoorstelling. Dit is de meest belangrijke factor die er toe bijdraagt dat ‘t Hondje van Mary bestaat en verder kan groeien en het plezier, hard werken en enthousiasme voor amateurtoneel zodanig gehandhaafd blijven. We willen ook dit jaar de Amsterdammers van een mooie voorstelling laten genieten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *