2011 | Usurfructi

2011 | Usurfructi

Drie stellen, drie werelden, allen op zoek naar Utopia. ieder met een volkomen eigen relatie met de natuur en elkaar. Daar komt natuurlijk gedonder van, en hoe!
Usurfructie laat zien hoe idealen botsen en wie daar dan de vruchten van plukt.

Na de Regen Toneelrepetities

 Bewerking van Het Vierde Rijk van Peer Wittenbols.

 ususfructi = vruchtgebruik

 Regie: Irene van den Boomgaard
 Optreden: 15, 16 en 17 april
 Locatie: Fijnhout theater
 Rolverdeling:
 Hans: Martijn de Kruif
 Hilde: Sylvia Bensdorp
 Edo: Matthijs de Visser
 Hanna: Djoeke Beekman
 Boris: Deszo Racz
 Mathilde: Shirley Mehilal

2011 | Usurfructi 't Hondje van Mary | Toneelvereniging Amsterdam

Amateur Toneel Cursussen Toneelgezelschap ‘t Hondje van Mary Amsterdam

‘t Hondje van Mary is een amateur toneelgezelschap waar diversiteit van spelers, diepgang, humor en aandacht voor tekstbehandeling de meest belangrijke factoren zijn. Jaarlijks wordt er aan een bestaand toneelstuk gewerkt, een eigen bewerking van een bestaand toneelstuk. De voorstellingen van ‘t Hondje van Mary kenmerken zich door respect voor het bestaande stuk met een originele draai. Zo maken wij o.a. gebruik van multimediale kenmerken tijdens de theater voorstellingen.

Tijdens de cursus amateur toneel Amsterdam richten wij ons op het concept ‘storytelling’. De wekelijkse toneelworkshops hebben dan ook deze invalshoek. Daarnaast gaat het om het delen van acteerervaringen en speelplezier met elkaar voor het Amsterdamse publiek.